Vòng đời phát triển phần mềm an toàn

Một lập trình viên thường theo vòng đời phát triển phần mềm để tạo ra phần mềm. Vòng đời phát triển phần mềm bảo mật là một cách có cấu trúc để tính đến bảo mật trong mỗi giai đoạn phát triển trong khi xây dựng phần mềm.

Tại sao bạn cần Vòng đời phát triển phần mềm bảo mật?

Ngăn chặn các lỗi bảo mật từ đầu giai đoạn phát triển là rất quan trọng để đảm bảo ứng dụng phần mềm được phát triển tốt. Phát triển an toàn đòi hỏi phải sử dụng một số quy trình, bao gồm triển khai Vòng đời phát triển bảo mật (SDL) và mã hóa an toàn.

EGS cung cấp phương pháp đo lường rủi ro cho các lỗ hổng bảo mật phần mềm và tích hợp nó vào chương trình quản lý rủi ro của tổ chức khách hàng. Một tổ chức khách hàng sẽ được chuẩn bị để phản ứng đầy đủ với các mối đe dọa bên trong và bên ngoài; hướng dẫn sẽ được cung cấp cho ưu tiên giải pháp giảm thiểu tùy chỉnh.

Giai đoạn 1 – Phân tích yêu cầu

 • Phân tích rủi ro bảo mật tiềm ẩn
 • Tạo sơ đồ liên quan (ví dụ: trường hợp lạm dụng)
 • Kiểm tra các yêu cầu bảo mật

Giai đoạn 2 – Phân tích thiết kế phần mềm

 • Xác định yêu cầu thiết kế bảo mật
 • Xem xét kiến ​​trúc và thiết kế phần mềm
 • Phát triển mô hình mối đe dọa
 • Phân tích bề mặt tấn công

Giai đoạn 3 – Phân tích thực hiện

 • Phân tích các công cụ phát triển và chỉ sử dụng các công cụ được phê duyệt
 • Phân tích tĩnh
 • Xem lại mã nguồn

Giai đoạn 4 – Kiểm tra

 • Kiểm tra Fuzz
 • Đánh giá bề mặt tấn công
 • Kiểm tra thâm nhập
 • Đánh giá tổn thương

Giai đoạn 5 – Phần mềm phát hành

 • Sửa lỗi
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố
 • Đánh giá bảo mật cuối cùng
 • Phát hành ứng dụng phần mềm

Giai đoạn 6 – Giao hàng tận nơi

 • Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố
 • Báo cáo giao hàng

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI