Đánh giá tính dễ bị tổn thương và Kiểm tra thâm nhập

Đánh giá lỗ hổng và kiểm tra thâm nhập là một kỹ thuật để bảo vệ tổ chức của bạn chống lại các mối đe dọa bên ngoài và bên trong bằng cách xác định các mối đe dọa bảo mật. Đây là một hoạt động theo yêu cầu và WAN cung cấp một loạt các cơ sở hạ tầng mạng, ứng dụng web và các dịch vụ đánh giá bảo mật ứng dụng di động được thiết kế để phát hiện và đánh giá các lỗ hổng bảo mật.

Tại sao bạn cần VAPT?

Xem xét các vụ hack gần đây trên toàn cầu, việc các công ty bảo mật thông tin của họ là điều bắt buộc. VAPT giúp trong:

  • Ngăn ngừa thiệt hại cho danh tiếng của một tổ chức
  • Khắc phục sự cố do một cuộc tấn công gây ra
  • Ngăn chặn dữ liệu bí mật và tài sản trí tuệ bị đánh cắp
  • Ngăn ngừa tổn thất doanh thu do gián đoạn dịch vụ

Phương pháp tiếp cận WAN Technology

EGS có một cách tiếp cận linh hoạt, độc đáo, có thể được điều chỉnh để phù hợp nhất và hiệu quả nhất với môi trường và mục tiêu hoạt động của khách hàng.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI