Dịch vụ pháp y – Computer Forensics

Computer Forensics là một kỹ thuật để kiểm tra, phân tích, trích xuất và lưu giữ bằng chứng để xác định hoặc xác định các sự kiện đáng ngờ / gian lận từ một thiết bị lưu trữ kỹ thuật số có thể được trình bày trước tòa án. EGS giúp khách hàng hiểu cách thức xâm nhập diễn ra và ai phải chịu trách nhiệm cho vụ xâm nhập bằng cách sử dụng bằng chứng pháp lý được tìm thấy trong máy tính hoặc bất kỳ phương tiện lưu trữ kỹ thuật số nào liên quan đến vụ án.

Phương pháp tiếp cận 

Tại sao bạn cần dịch vụ pháp y?

Tội phạm mạng đã tăng lên nhanh chóng do sự phát triển của máy tính và điện thoại di động. Các dịch vụ pháp y rất được khuyến khích và, khá trung thực, cần thiết sau khi bất kỳ sự kiện xâm nhập nào diễn ra. Nó cho phép tổ chức tìm hiểu cách thức xâm nhập xảy ra, thiệt hại là gì và kẻ xâm nhập có thể là ai.

WAN có một đội pháp y đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ có thể thực hiện một cuộc điều tra dựa trên nhu cầu của tổ chức nạn nhân bao gồm (nhưng không giới hạn) pháp y di động, pháp y máy tính và pháp y kỹ thuật số.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI