Đảm bảo doanh thu

Đảm bảo doanh thu như một dịch vụ thường được thực hiện bởi ngành viễn thông để cải thiện lợi nhuận bằng cách phân tích chất lượng dữ liệu và cải thiện quy trình:

  • Chúng tôi hiểu rằng khách hàng đang gặp phải sự cố rò rỉ doanh thu do lừa đảo Viễn thông; doanh thu sẽ bị ảnh hưởng ở mức tăng.
  • Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán và quản lý cấp cao của khách hàng muốn giải quyết những vấn đề này ngay lập tức.
  • Khách hàng muốn tham gia với một đối tác để đánh giá các rủi ro và các kế hoạch lừa đảo có thể xảy ra (như bỏ qua cuộc gọi quốc tế, nhân bản thẻ SIM và các lĩnh vực hoạt động khác) và thực hiện các hành động khắc phục.
  • EGS cung cấp cho khách hàng một đội ngũ chuyên gia viễn thông và lừa đảo có trình độ cao.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI