Quản lý liên tục kinh doanh / Kế hoạch khắc phục thảm họa

Quản lý liên tục kinh doanh (hoặc Kế hoạch khắc phục thảm họa) là một bộ khung quản lý hoạt động của các yêu cầu quản lý kinh doanh và quy trình quản lý. Trong trường hợp khẩn cấp, một tổ chức có thể phản hồi nhanh chóng để đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh quan trọng tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào Internet và mạng; do đó, các kế hoạch sao lưu và phục hồi truyền thống không còn có thể đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Một kế hoạch liên tục kinh doanh được tạo ra dựa trên các quy trình kinh doanh, từ đó giúp một tổ chức thiết lập một hệ thống quản lý an toàn phối hợp hơn. Kế hoạch kinh doanh liên tục giúp các tổ chức đối phó với rủi ro và tự động điều chỉnh để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. 

Dưới đây là ba yếu tố của Quản lý liên tục kinh doanh:

Quản lý liên tục / Kế hoạch khắc phục thảm họa

01. Tính sẵn sàng cao Tính sẵn sàng
cao đề cập đến khả năng cung cấp lỗi cục bộ trong trường hợp khẩn cấp. Người dùng có thể truy cập ứng dụng bất kể lỗi là do quá trình kinh doanh, cơ sở vật chất hay do lỗi phần cứng và phần mềm CNTT.

02. Hoạt động liên tục
Điều này đề cập đến khả năng đảm bảo hoạt động kinh doanh chạy liên tục mà không gặp sự cố. Người dùng không cần hủy bỏ các ứng dụng hoặc quy trình kinh doanh đang chạy vì việc sao lưu hoặc bảo trì bình thường đang diễn ra.

03. Phục hồi thảm họa
Điều này đề cập đến việc khôi phục dữ liệu ở các vị trí khác nhau trong trường hợp xảy ra thảm họa tại một địa điểm.

Phương pháp tiếp cận

 1. Khởi đầu dự án
  Để thiết lập sự hiểu biết chung về các mục tiêu của dự án.
 2. Đánh giá rủi ro
  Phân tích các rủi ro tiềm ẩn như thảm họa do con người tạo ra (hỏa hoạn và tấn công khủng bố), thiên tai (lũ lụt và động đất), lỗi giao tiếp hoặc lỗi hệ thống. Một kế hoạch khắc phục thảm họa được tạo ra theo sự hiện diện hoặc vắng mặt của các rủi ro tiềm ẩn.
 3. Phân tích
  tác động kinh doanh Phân tích tác động kinh doanh là điều cần thiết cho các chức năng kinh doanh quan trọng. Điều này liên quan đến việc phân tích tổn thất có thể và tác động tiêu cực đến một tổ chức trong trường hợp xảy ra thảm họa.
 4. Phát triển chiến lược phục hồi:
  Xác định các chiến lược phục hồi cho các quy trình quan trọng
 5. Phát triển kế hoạch kinh doanh liên tục:
  Tài liệu kế hoạch kinh doanh liên tục
 6. Thử nghiệm kế hoạch kinh doanh liên tục

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI