Chiến lược an ninh và chuyển đổi

Chiến lược bảo mật và chuyển đổi đề cập đến việc thiết lập chiến lược bảo mật dựa trên chiến lược kinh doanh của khách hàng, đảm bảo rằng các hệ thống thông tin trong tổ chức khách hàng được an toàn và bảo mật khỏi mọi sự xâm nhập có thể gây thiệt hại cho tổ chức. Chiến lược bảo mật và chuyển đổi sẽ được xây dựng để đáp ứng tầm nhìn an ninh mạng của tổ chức khách hàng.

Tại sao bạn cần Chiến lược bảo mật và chuyển đổi?

Chiến lược bảo mật liên quan đến cả an ninh mạng và bảo mật thông tin được hợp nhất với các kiểm soát của tổ chức. Chiến lược an ninh mạng luôn phù hợp với chiến lược kinh doanh không chỉ để tối đa hóa doanh thu mà còn bảo vệ tài sản của tổ chức cũng như danh tiếng của tổ chức.

Nhân viên có thể mang thiết bị của riêng họ (như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay) đến nơi làm việc và kết nối Internet. Những mối đe dọa và kẻ tấn công phức tạp mới xuất hiện mỗi ngày. Với chiến lược bảo mật và chuyển đổi, tài sản phần mềm và tài sản trí tuệ của tổ chức của bạn sẽ được bảo vệ cùng với danh tiếng của bạn.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI