Đánh giá mã an toàn

Các ứng dụng kinh doanh quan trọng thường nằm trong hình chữ thập của kẻ tấn công như một vectơ tấn công. Các ứng dụng kinh doanh của khách hàng lưu trữ và quản lý nhiều thông tin có giá trị. Xem xét mã bảo mật là quá trình tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật yếu trong mã nguồn của ứng dụng và khắc phục chúng.

Tại sao bạn cần xem lại mã bảo mật?

Ứng dụng kinh doanh của khách hàng lưu trữ và quản lý một loạt các thông tin có giá trị. Bằng cách thực hiện xem xét mã bảo mật, các lỗi bảo mật có thể được xác định và khắc phục. Từ góc độ tuân thủ (như PCI-DSS), bắt buộc phải thực hiện đánh giá mã nguồn trước khi ra mắt sản phẩm.

Phương pháp tiếp cận WAN

WAN áp dụng cách tiếp cận phù hợp để xem xét rộng rãi ứng dụng kinh doanh của khách hàng để đảm bảo rằng các kiểm soát bảo mật cần thiết được triển khai và thử nghiệm.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI