Bảo mật sự kiện và quản lý sự kiện (SIEM) & Hoạt động bảo mật (SOC)

Bảo mật sự kiện và quản lý sự kiện (SIEM) & Hoạt động bảo mật (SOC) cung cấp phân tích thời gian thực về cảnh báo bảo mật từ trong mạng của tổ chức để duy trì môi trường an toàn trong khi vẫn đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

Tại sao bạn cần Bảo mật Sự kiện và Quản lý Sự kiện (SIEM) & Hoạt động Bảo mật (SOC)?

Các tổ chức liên tục mở rộng hoạt động và mở ra các kênh mới thông qua đó để phục vụ khách hàng và hợp tác với các đối tác kinh doanh. Điều này dẫn đến một loạt các hệ thống, ứng dụng và dữ liệu rộng lớn và phức tạp. Đồng thời, các tổ chức phải đối mặt với các mối đe dọa liên tục phát triển và một loạt các áp lực pháp lý ngày càng tăng. Bảo mật sự cố và quản lý sự kiện (SIEM) và Hoạt động bảo mật là các kỹ năng phân tích toàn diện và mạnh mẽ để tăng cường kiểm soát an ninh của một tổ chức và giảm thiểu rủi ro hiện có cùng một lúc.

Phương pháp tiếp cận

WAN có thể làm việc với bạn để xây dựng và cung cấp giải pháp Quản lý sự kiện & thông tin bảo mật (SIEM) và bảo mật hoạt động để giảm rủi ro cho bạn. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi tận dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức bảo mật của chúng tôi để xem xét:

Sử dụng thông tin – Thông tin nào là bắt buộc và làm thế nào để có thể tổng hợp và lưu trữ một cách hiệu quả để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu quy định trong ngành và quốc gia nơi tổ chức của bạn hoạt động?

Cách tiếp cận chủ động – Những mối đe dọa có thể có đối với tổ chức của bạn và khả năng xảy ra là gì? Làm thế nào bạn có thể phát hiện khi chúng xảy ra? Làm thế nào bạn có thể đi trước đường cong dễ bị tổn thương / khai thác để chủ động bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các mối đe dọa trong tương lai?

Bảo mật lớp – Làm thế nào có thể sử dụng giám sát sự kiện để tăng cường phương pháp bảo mật lớp của bạn và ưu tiên các sự cố bảo mật?

Mô hình hiệu quả – Mô hình bảo mật hoạt động nào sẽ hoạt động hiệu quả trong tổ chức của bạn? Làm thế nào để giám sát, điều tra sự cố và các hoạt động ứng phó có thể được chính thức hóa và đo lường để thành công?

Tăng hiệu quả – Làm thế nào thông tin theo ngữ cảnh có thể được tận dụng và các hoạt động tuân thủ thủ công được tự động hóa để tăng hiệu quả của hoạt động bảo mật của bạn?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI