Tuân thủ giấy phép phần mềm

Tuân thủ giấy phép phần mềm là một quá trình xác định và kiểm toán cấp phép phần mềm và phần mềm được cài đặt trong một tổ chức để đảm bảo rằng tất cả chúng đều tuân thủ và chính hãng. Quản lý tài sản phần mềm trong một tổ chức có thể khó khăn do sự tinh vi ngày càng tăng của các thỏa thuận cấp phép phần mềm và cũng thiếu các hướng dẫn và tiêu chuẩn quản lý giấy phép phần mềm.

Phương pháp tiếp cận

Tại sao bạn cần Tuân thủ Giấy phép Phần mềm?

Hầu hết các tổ chức không biết phần mềm nào được cài đặt trong máy của họ và điều này có thể dẫn đến nhiều lớp tiếp xúc. Điều này đặc biệt đúng đối với các tổ chức lớn có hàng trăm máy móc trong tổ chức của họ; rất khó để các tổ chức này theo dõi các bản cập nhật cho phần mềm và giấy phép của họ. Quản lý tài sản phần mềm hoặc Tuân thủ giấy phép phần mềm cung cấp một cái nhìn tích hợp, duy nhất về phần mềm đã cài đặt để cho phép đối chiếu một-một giữa hồ sơ sử dụng và hồ sơ mua / giấy phép.

Kiểm toán cấp phép phần mềm là một cách tiếp cận hiệu quả và tiết kiệm chi phí để cải thiện phân phối giấy phép phần mềm hoặc phần mềm trong một tổ chức; đồng thời, nó bảo vệ một tổ chức khỏi các vấn đề bản quyền (từ một công ty phần mềm).

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI