Đánh giá tư thế an ninh mạng

Đánh giá tư thế an ninh mạng đề cập đến một phương pháp biến đổi và nâng cao khả năng quản lý rủi ro của một tổ chức. Bằng cách thực hiện đánh giá tư thế an ninh mạng, một tổ chức khách hàng sẽ có một cái nhìn rõ ràng về tình trạng bảo mật và các mối đe dọa bảo mật có thể có trong tổ chức có thể được xác định.

Tại sao bạn cần Đánh giá tư thế an ninh mạng?

Phần lớn các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào Internet và mạng để điều hành công việc hàng ngày của họ.

Tuy nhiên, một tổ chức không biết về các vấn đề bảo mật có thể dẫn đến một cuộc tấn công (từ bên ngoài hoặc từ bên trong). Thông tin khách hàng, dữ liệu riêng tư và bí mật của tổ chức, tài sản trí tuệ và tài sản thông tin có thể bị rò rỉ ra công khai, do đó dẫn đến tổn thất tài chính lớn và tổn hại đến uy tín của tổ chức.

Để đo lường sự trưởng thành về an ninh mạng nói chung của tổ chức, một đánh giá chuyên gia độc lập về tình trạng hiện tại của môi trường bảo mật thông tin của tổ chức này được thực hiện theo các tiêu chuẩn toàn cầu và thực tiễn hàng đầu của ngành. Tiếp theo là khắc phục các khoảng trống đã xác định và xây dựng lộ trình chuyển đổi.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technology

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI