Đào tạo

WAN có thể cung cấp đào tạo bảo mật cho nhân viên trong một tổ chức khách hàng. Lỗi của con người luôn là nguyên nhân chính hoặc là yếu tố góp phần chính trong các thảm họa hoặc tai nạn. Bằng cách tiến hành đào tạo bảo mật, nhận thức về an ninh có thể được tăng lên cùng một lúc.

Tại sao bạn cần đào tạo?

Người dùng cuối thường là liên kết yếu nhất và là tuyến phòng thủ cuối cùng trong việc ngăn chặn sự cố an ninh thông tin. Các mối đe dọa trong nội bộ là nguy hiểm nhất, vì chúng có quyền truy cập đặc quyền vào các hệ thống nội bộ. Các chương trình đào tạo và nhận thức bảo mật có xu hướng phản ứng lại để giải quyết các rủi ro chính của tổ chức.

Các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức bảo mật là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu lỗi của con người liên quan đến bảo mật thông tin (rất tốn kém). Điều này có thể giúp nhân viên hiểu được bảo vệ tài sản thông tin, thực tiễn tốt nhất về bảo mật thông tin và cách trở thành người dùng máy tính an toàn.

Phương pháp tiếp cận WAN Technology

 1. Đào tạo trong lớp học – EEGS sẽ cung cấp một khóa đào tạo kiểu lớp học cho nhân viên trong một tổ chức khách hàng, hoàn thành với các giảng viên giàu kinh nghiệm. Môi trường học tập tương tác sẽ có một khoảng thời gian hỏi đáp và các câu đố pop.
 2. Kiểm tra – Hiểu sẽ được kiểm tra sau khóa đào tạo
  1. Bảo mật vật lý
  2. Bảo mật bàn làm việc (Bảo mật máy tính để bàn)
  3. An ninh mạng (Không dây / LAN)
  4. Phần mềm độc hại (Worms, Virus, Ngựa Trojan, Phần mềm gián điệp và Phần mềm quảng cáo)
  5. Tấn công kỹ thuật xã hội

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI