Tư vấn ISO 27001

Trong các doanh nghiệp ngày nay, hệ thống thông tin đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của nó. Cùng với đó là một loạt các rủi ro bảo mật thông tin có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của tổ chức. Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) là một cách tiếp cận có cấu trúc để duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tài sản thông tin của một tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới được các tổ chức áp dụng để triển khai ISMS.

Tại sao bạn cần Tư vấn ISO 27001?

ISO 27001 là bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn toàn diện và có cấu trúc dành cho tổ chức, không chỉ giúp đảm bảo các rủi ro bảo mật kinh doanh được quản lý chi phí hiệu quả mà còn giúp thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, đánh giá, duy trì và quảng bá thông tin của tổ chức hệ thống quản lý an ninh. Điều này cũng mang lại cho các tổ chức đối tác và khách hàng sự tự tin hơn để trình bày về doanh nghiệp của bạn.

Phương pháp tiếp cận WAN Technology:

Quản lý rủi ro

Chính sách ISO 27001 giúp tổ chức quản lý rủi ro theo cách có cấu trúc tốt và phù hợp, tương ứng với bản chất của doanh nghiệp.

Quản lý sự cố

ISO 27001 có một tiêu chuẩn giúp ngăn ngừa sự cố xảy ra, quản lý sự cố với các quy trình phù hợp và cho phép một tổ chức nhận thức rõ hơn về các rủi ro đặt ra.

Kiểm soát và quy trình nhất quán

ISO 27001 đóng vai trò là tiêu chuẩn và đường cơ sở cho tài sản của một tổ chức, đảm bảo mức độ kiểm soát tối thiểu được áp dụng.

Lợi thế cạnh tranh

Các tổ chức áp dụng ISO 27001 sớm làm tiêu chuẩn và cơ sở để vận hành hoạt động kinh doanh hàng ngày sẽ có lợi thế hơn các đối thủ áp dụng nó sau này.

Cải tiến thực hành bảo mật liên tục

ISO 27001 là một hệ thống quản lý cải tiến tuân theo kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và thực hiện phương pháp tiếp cận, để tiếp tục cải thiện các hoạt động bảo mật. Điều này đơn giản có nghĩa là các hoạt động bảo mật của một tổ chức sẽ luôn được cải thiện.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn!

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technology

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI