Quản lý truy cập danh tính

Trong môi trường công nghệ thông tin liên tục thay đổi và với việc áp dụng nhanh chóng các mô hình kinh doanh (như SaaS, PaaS, Cloud, BYOD, v.v.), các thách thức bảo mật lớn trong một tổ chức về việc liệu người dùng phù hợp có quyền truy cập vào tài sản trí tuệ, mạng hay nguồn lực của một công ty đã xuất hiện. EGS cung cấp một danh tính và dịch vụ quản lý truy cập để đảm bảo rằng nhân viên phù hợp có được nguồn lực đúng cách và đúng lý do.

Phương pháp tiếp cận WAN Technology

Tại sao chúng ta cần Quản lý truy cập danh tính?

Cơ sở hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp đã trở nên tương đối phổ biến khi vai trò của các hệ thống CNTT ngày càng trở nên quan trọng. Hơn nữa, khi một tổ chức thực hiện chính sách mang theo thiết bị của riêng bạn (BYOD) tại nơi làm việc, mỗi nhân viên có thể có nhiều hơn một thiết bị; điều này làm cho việc quản lý các dịch vụ và thiết bị trở nên khó khăn hơn đối với các quản trị viên. Một hệ thống quản lý truy cập và nhận dạng hiệu quả có thể giúp tổ chức quản lý tất cả các thiết bị, cũng như giảm thiểu rủi ro bảo mật cho tổ chức và đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI