Quyền riêng tư dữ liệu

Tuân thủ quy định về quyền riêng tư dữ liệu là một trong những vấn đề thách thức nhất mà một tổ chức phải đối mặt. Chúng tôi đã xác định rằng mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có liên quan đến vòng đời quản lý bảo mật thông tin.

Tại sao cần bảo mật dữ liệu?

Thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu bí mật của một tổ chức là tài sản có giá trị và rủi ro nhất cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong một môi trường thay đổi nhanh chóng, việc tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu và gia tăng các vi phạm an ninh là cực kỳ quan trọng. Bộ phận CNTT, ban giám đốc và quản lý tập trung hơn vào việc bảo mật dữ liệu. EGS có thể giúp phát triển, duy trì và truyền đạt các chiến lược bảo mật dữ liệu để đảm bảo dữ liệu của họ được khiếu nại theo cách hiệu quả nhất có thể.

Giải pháp của chúng tôi về bảo mật dữ liệu

Theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất trong ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp để đảm bảo an ninh được ưu tiên tối đa:

 1. Tuân thủ HIPAA: Chúng tôi khuyên các tổ chức chăm sóc sức khỏe về cách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
 2. Tuân thủ PCI: EGS có một nhóm các chuyên gia để giải quyết các vấn đề bảo mật mà ngành thanh toán phải đối mặt.
 3. Quản lý bên thứ ba / nhà cung cấp và luật siêng năng
 4. Dịch vụ bảo mật dữ liệu
  1. DLP (Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu)
  2. Phân loại dữ liệu và giải pháp mã hóa
  3. Quản trị dữ liệu
  4. Giải pháp lưu trữ dữ liệu
 5. Đạo luật bảo vệ dữ liệu BS 10012

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI