Dịch vụ bảo mật được quản lý

Dịch vụ bảo mật được quản lý đề cập đến dịch vụ thuê ngoài và quản lý các vấn đề bảo mật của các thiết bị và hệ thống mạng như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thống ngăn chặn xâm nhập, phần mềm chống vi-rút, mạng riêng ảo, v.v.

Tại sao bạn cần Dịch vụ bảo mật được quản lý?

Các mối đe dọa cho một tổ chức đang gia tăng nhanh chóng. Các kỹ năng phù hợp để giảm thiểu rủi ro là tốn kém, ngân sách không linh hoạt và hoạt động kinh doanh có thể tạo ra rủi ro nếu bảo mật không được xử lý đúng cách. EGS có thể giúp giải quyết những thách thức mà một tổ chức phải đối mặt. Các chức năng quản lý rủi ro của mọi tổ chức đều bị kéo dài hoặc không được trang bị đầy đủ cho các thách thức ngày nay. Điều này tác động đến các doanh nghiệp từ quan điểm tài chính, khách hàng, quy định và thương hiệu. Để đi trước, các tổ chức cần cơ cấu lại chương trình quản lý rủi ro và điều chỉnh nó với tầm nhìn kinh doanh.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin? Hay bạn muốn đặt một cuộc họp? 
Kết nối với Chuyên gia bảo mật WAN Technolgy

LIỆN HỆ CHÚNG TÔI