WAN Và Dịch Vụ

Ngoài thiết kế và thi công hệ thống mạng mọi công trình, WAN Technology còn cung cấp cho khách hàng những phương án an ninh hạ tầng mạng và hệ thống, cũng như các giải pháp theo yêu cầu đa dạng của khách hàng.